My personal work

Fiecare dintre aceste piese reprezintă o părticică din mine, it's my way of self expression.